Балтабаев Талибджан

Таклиф Тошкент шаҳар 2019-08-12 21:57:14

2. 2021 yildan to’laqonli lotin grafikasiga o’tish kerak. 3. O’ris tilini davlat organlari, televidenie, radioda qo’llanilishiga chek qo’yish kerak. 4. O’zbekistOnda ikkinchi til sifatida ingliz tili mavqeini kuchaytirish kerak. 5. Rossiyaga tekinga berilayotgan mamlakat boyliklari Oliy Majlis deputatlari tomonidan tasdiqlanishi kerak.


Изоҳлар