Абдурасулов С.О.

Таклиф Навоий вилояти 2019-12-05 13:23:41

Электр энергиси танкислигини куёш батареяларини куйиш билан бартараф этишни йулга куйиш кк. Давлат дастури ишлаб чикилиб, куёш батареяларини олиш учун фукароларга узок муддатли (масалан 30 йил) йиллик 1 фоизли кредитлар ажратиш, куёш энергиясидан фойдаланганларга солик имтиёзлари бериш, узидан ортикчасини давлатга сотишни рагбатлантириш назарда тутилиши кк

Маъсул идоралар

Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги


Изоҳлар