Juraqulov Dilshod
Таклиф 2019-08-16 16:37:02 Навоий вилояти
Turizmni rivojlantirish va bozorlarimizni o'ziga xosligini taminlash maqsadida quydagicha taklif. Sayyohlar sayyohati davomida albatta bozorlarimizda bo'lishadi demak bozorlarimiz qandaydir o'ziga xoslik bo'lishi kerak shu maqsadda bozorlarda ovozi chiroyli qushlardan foydalinish maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin xususan bedanini misol qilish mumkin. Bozor aylanib yurganda qushlar ovozi sayyohlarga ajoyib bir tassurot bilan qaytishiga sabab bo'lishi mumkin.

Juraqulov Dilshod
Таклиф 2019-08-16 16:26:57 Навоий вилояти
Aholi yashash hududlarida shahar yoki qishloq yoz oylarida pashsha va chivinlar keng miqyosda ko'payadi. Mayda ko'ringan bilan odamni anchagina bezovta qiladigan holat hisoblanadi. Shunda bir keldi shahar hududlarida ushbu muomini yechish uchun ninachilardan foydalanish amalda rezultat berishi mumkin. Qishloq hududlarida esa ninachilar faqat chivin pashshalar bilan emas balki ekinlarga zarar yetkazuvchi zararkuranda hashorotlarni kamaytirishda ham foydalanish mumkin. Men taklif etmoqchi bo'lgan narsa ninachilarni so'niy ko'paytirib hudidlarda foydalanish.

Juraqulov Dilshod
Таклиф 2019-08-16 16:26:39 Навоий вилояти
Aholi yashash hududlarida shahar yoki qishloq yoz oylarida pashsha va chivinlar keng miqyosda ko'payadi. Mayda ko'ringan bilan odamni anchagina bezovta qiladigan holat hisoblanadi. Shunda bir keldi shahar hududlarida ushbu muomini yechish uchun ninachilardan foydalanish amalda rezultat berishi mumkin. Qishloq hududlarida esa ninachilar faqat chivin pashshalar bilan emas balki ekinlarga zarar yetkazuvchi zararkuranda hashorotlarni kamaytirishda ham foydalanish mumkin. Men taklif etmoqchi bo'lgan narsa ninachilarni so'niy ko'paytirib hudidlarda foydalanish.

Шарофиддинов Асилбек
Таклиф 2019-08-16 16:21:56 Фарғона вилояти
Энг кичик стратегик таклифларимдан яна бири, Андижон ва Наманган вилоятларини Фаргона вилоятига бирлаштириш, яьни ягона Фаргона вилоятида 7 котта шахарлари булади булар - Фаргона, Кувасой, Маргилон, Кукон, Андижон, Асака, Наманган шахарлари, бу стратегик таклифни президент, командаси куриб чикиб фармонни имзоласа, плюс томонлари уша регионни Фаргона вилояти статистикаси, характеристикаси улканлашади шубхасиз яьни 1-ягона ЯИМ юкорилашади бу табийки Инвесторлар учун мутлако мухум, буни куриб узлари миллионлаб, миллиардлаб доллар инвеститция килишади, 2- ахоли сони 10 миллионга якин булади Инвестор шунга алохида этибор беради. 3-Тадбиркорлар уша худудда харакати алмашинуви кенгаяди, Фаргона регионини керек булса бутун дунё таниди, номи чикади, Фаргона Узбекистоннинг 2-стратегик шахри булади

Juraqulov Dilshod
Таклиф 2019-08-16 16:15:47 Навоий вилояти
Baliq yetishtirish yurtimizda keng miqyosda rivojlanmoqda bu yaxshi lekin baliq yetishtiradigan hudud aholiga yaqin bo'lsa bir qancha aholi uchun muomolar vujudga kelishi mumkin yoqimsiz hid hamda suv havzasida ko'payishi mumkin bo'lgan chivin pashsha va turli zararkuranda hashorotlar ko'payishi mumkin. Bu muomoni yechish uchun quydagi taklifni ilgari surgan bo'lardim:rayon va yalpiz kabi o'simliklarni suv havzasi bo'ylab maxsus ravishda ekish zarur bu tadbirdan maqsad yuqoridagi o'simlik o'zidan chiqaradigan moddalar suv havzasidan chiqadigan badbuy hid va pashsha chivinlar kam bo'lishini taminlashi mumkin.

Шарофиддинов Асилбек
Таклиф 2019-08-16 15:41:15 Фарғона вилояти
Америка нафакат уз халкидан балки инсонларга АКТИВ деб карайди, яьни халк- бу энг котта активларимиздан бири факат хукуматимиз буни тулик тушунмаябди шунинг учун, Хукумат, президент командасига халкдан кандай килиб фойдаланиб тезкор иктисодий усишни очиш мумкун деган таклифим бор, яьни одамларга хохлаганича яшашларига, еркинликлар бериб, банклардан янгича соддалаштирилган кредитлар, микрозаймлар бериб, Узбекистонни одамлар учун кучли мотивацияга айлантириб, одамларни кайфиятини очиб, кутариш оркали иктисодни тезда югуртуриш, кутариш мумкун мумкун ва якин 5, 10 йилда энг ривожланган 25 мамлакатлар орасига киришга жуда котта имконият беради бу либерализация сиёсати, канча чекловлар, имкониятлар кам мамлакатда, уша халк бугилади, сикилади, кайфияти паст булади.

Шарофиддинов Асилбек
Таклиф 2019-08-16 15:23:14 Фарғона вилояти
Зудлик билан Уз. Рес хузуридаги давлвт бошкарув академиясини ислох кили буйича президент карори керак, акс холда жуда кеч булади чунки бу академияни узини мутахасислари хозирги замонавий дунёни хозирги холати хакида яхши тушунчаси юк, качон бу академияни мутахасислари узгаради, хокимлар узгаради ва уша вилоят хаёти тезлик билан узгаради, хозирги хамма 100 % вилоят хокимлари шиддатли замон талабига умуман жавоб бермайди буни куп мисоллар билан кузатиб куриб турубмиз, вилоят хокимлари демократияни, хозирги сиёсатни магзини чакмаган, тушунчаси юк факат фойдасиз контроль, бюрократия, хонасида утириб кун уткизса булди, куп миллионли кашшок халкини уйлаш юк, нима килдиму, нима булди, нима килсаму, нима булади деб савол бермеди узларига, 4 млнли Фаргона халки Шухрат Ганиевни истефосини кутмокда.

Sadullayev Reyimberdi Jumaniyozovich
Таклиф 2019-08-16 12:22:04 Хоразм вилояти
Maktabda ChQBT rahbarlarining oyligi juda kam lavozim majburiyatlarimizni salmog'ini e'tiborga olgan holda oyligimizni direktor o'rinbosarlari oyligiga tenglashtirishingizni so'rayman.Boshqa o'qituvchilar oyligi bir necha bor oshdi bizning oylik maoshimiz esa o'zgarmadii.

Бахромов Дилшод Бахромович
Таклиф 2019-08-16 12:04:16 Тошкент шаҳар
Имеется диссонанс между институтами. Как организация может считатся общественным, если она создана государством, и де-факто является казённым? Предлагаю обратить внимание на сохранение институтов, и напоминаю, что создание институтов, а также их развитие, стоило очень много по деньгам и усилиям.

Улугбек Ака
Таклиф 2019-08-16 10:35:32 Тошкент шаҳар
Здравствуйте, Хочу внести предложение по совершенствованию законодательства, а именно в части единого понимания и применения определения «физическое лицо» в типовых договорах подписываемые между поставщиками холодной или горячей воды, отопления, газ, электричество, мусор и потребителями (физическими лицами), а именно с владельцами нежилых помещений. Всем хорошо известно определение «Физическое лицо» — субъект гражданского права, являющийся одним человеком. Как и любой другой субъект права, физическое лицо имеет права и обязанности. И в этой связи целесообразно, чтобы поставщики услуг считали и указывали в своих документах, икт потребителей физических лиц собственников нежилых помещениях только физическими лицами и ни кем иным. Более подробное предложение изложено в прикреплённом файле

Боймуродов Тулкин Азаматович
Таклиф 2019-08-15 21:44:50 Самарқанд вилояти
Kõpchilik maktablarda Kimyo,Fizika va Biologiya fanlaridan labaratoriya ishlari deyarli qullanilmaydi. Chet davlatlarida ushbu fanlardan labaratoriya ishlari olib borish uchun barcha shart sharoitlar yaratib berilmoqda.Agar bizning maktablarda ham shunday sharoitlar yaratib berilsa ushbu fanlarga bolalarning qiziqishi ortib borishi mumkim.Ushbu ğoya õquvchilarni kelajakda yangi ğoyalarni va texnikalarni kashf erishida qul keladi deb uylayman.Bu esa yurtimiz rivojlanishi uchun hissa qushishi mumkin.

Jabborov Hayot Sharofovich
Таклиф 2019-08-15 20:52:49 Навоий вилояти
Hurmatli hukumat vakilari ,vazirlar mahkamasi ,moliya hamda xalq talimi vazirligi yurtimizda ruy berayotgan voqealar qurilishlar korxonalar kurib kuzing quvnaydi. Bu degani yangi ish urinlari xalq tukisligi degani mana shunday tinchlik va tukislikni taminlashda albatta yurt oglonlari va qizlarining yurt oldidagi burchni masukiyat bilan bajarishi harbiy qasamyodga sodiqligidadir shunday kasb egalarini tarbiyalashda maktablarda chaqqiriqacha harbiy talim oqtuvchilararining hisasi katadir ular bu masuliyatli kasb egasi ekanligidan faxirlanadilar Masalani bir tomoni ularning oykik maoshlarida manashunday zaxmatli mehnatda ular eng kupi bor yogi 1200000million oylik maoshda yashaydilar lekin ularning iahlari maktab oquv bolim boshligi manaviy marifiy ishlar buyicha direktor o'rinbosaridanam ko'

Rahmonov sayid
Таклиф 2019-08-15 20:20:47 Тошкент шаҳар
Chaqiruvga qadar boshlangich tayyorgarlik rahbarlarining oyligini oshirishlarini so'ramoqchi edim bunga yetarlicha sabablar bor va o'rganib chiqilishi lozim bo'lgan asosiy masalalardan biri deb hisoblaymiz bizning maosh hozirda 1mln 2yuz mingni tashkil qilmoqda bu oliy ma'lumotli mutaxasisning oyligi o'rta maxsuslarniki ha deyarli shunchaligini ko'rishimiz ham mo'mkin axir bu nohaqlik emasmi shunday ekan minglab bu soha vakillari o'qib nima qiladi 7degan savol ham tug'iladi va yana jahli ham chiqishi tabiiy. Siz nima deb o'ylaysizqani bu yerda haqiqat qancha voqtdan beri aniq bir sababsiz qolmoqda va noaniq sabablarga ko'ra pensiya masalasi emish axir pensiyaga shuncha yil ishlaganligi uchun chiqqan hizirgi oyligi esa ishlayotganligi uchun yana hamma chqbt chilarning 50% pensioner emas

Shaymanov Nuriddin
Таклиф 2019-08-15 20:18:13 Сурхондарё вилояти
Assalomu alaykum! Chqbt rahbarlari oyliklari past boshqa oʻqituvchilarlarining oyliklari baland oyliklar 2 marta oshirildi,ChQBt rahbarniki oshirilmadi,hattoki oʻrta maxsuslar bilan deyarli teng maosh olayapmiz.ChqBt rahbarlarini oyliklarini oshirilish lozim,deb hisoblayman

Хидиров Қ Х
Таклиф 2019-08-15 19:59:35 Жиззах вилояти
Ёшларни ватанпарвар рухида тайёрлаш,мактаб ўқувчилари ёшиданоқ сингдирилиб борилади.Бу вазифа эса энг долзарб вазифадир.Ёшларни ватанпарвар қилиб тайёрлашни эса мактабда асосан ЧҚБТ рахбари амалга оширади.Шунинг учун хам ЧҚБТ рахбарига Ёшларни ватанпарвар рухида тарбиялашдек штат берилаётгани жуда мухум ва зарурдир.Ёшларни ватанпарвар қилиб тарбиялаш учун эса бу штатда иш фолиятини юрутувчи хар бир ўқитувчи бошқа ўқитувчилардан мавқейи паст бўлмаслиги ёки ойлик маоши кам бўлмаслиги керак деб ўйлайман.Негаки хар қандай рағбат инсонни янада ватанпарвар бўлишга, чарчамаслигига,ўзининг бор кучини аямасликга ундайди.ЧҚБТ рахбарлари ёки Ёшларни ватанпарвар рухида тайёрлаш штати ўқитувчилаининг ойлик маошларини кўриб,бошқа директор ўринбосарлари каби тенглаштирилишига эътибор беришлари керак

Ахмедов Ш Р.
Таклиф 2019-08-15 19:35:26 Самарқанд вилояти
Уз наслини давомчиси дунега келиши билан ундан пора таьма килганга кандай жазо куллаш керак?Гап куп,конунлар куп-- порахурлик,коррупция хам.Конунлар мукаммал эмас,еки уни ижрочилари,балким, уни яратгучилар....

Turg'unboyev Javohir Ilhomjon o'g'li
Таклиф 2019-08-15 19:23:38 Наманган вилояти
Ch.Q.B.T fani rahbarligi O'quvchilarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yocha direktor o'rin bosarligiga aylantirilyotgan ekan shundan kelib chiqib boshqa direktor o'rinbosarlarning oyligiga tenglashtirib berishingizni barcha ch.q.b.t rahbarlari nomidan ushbu taklifni yuboryaman.

Одинаев Қ.Н.
Таклиф 2019-08-15 19:00:49 Тошкент вилояти
Мактаб ЧҚБТ раҳбари - ҳарбий таълим ўқитувчиси олий маълумотли мутахассис бўлгани ҳолда маълумотсиз завхоз билан тенг маош олади. Аввал бошда катта ташвиқот билан чақирилиб, директор ўринбосарлиги ваъда қилиниб ишга олинган. Лекин шу кунгача мактаб ходимларини маоши 2 марта оширилди, лекин ЧҚБТ раҳбарлариники оширилмай қолди. ХТВ ва Молия вазирликлари бу ишни пайсалга солиб келишмоқда Ҳарбий таълимни тушунадиган лаёқатли мутахассиснинг ўзи йўқ шекилли бу вазирликларда. Ёки Хоразмдаги каби "снос" исёнини ташкил қилишмоқчими Президентга қарши?

Ахмедов Ш.Р.
Таклиф 2019-08-15 18:05:11 Самарқанд вилояти
Пул Хамма нарсани хал килади деган киши узи хам пул учун хар нарсага тайер,хаттоки,Ватанини сотишга хам.Нафсга кул булмок ганимга кул булмокдан хавфлирок экан.Конунни амалиетда иш фаолиятида куллаш касб эгаларига (суд,адлия,прокуратура,солик, ички ишлар,нотариус,божхона ва ш.к.)мансабини суистимол килиш,порахурлик ва ш.к.жиноятлари учун жазони бошка фукароларга нисбатан2-3 карра купрок жорий этиш керак.Улар конунни билатуриб бузишяпди.Ва хеч качон хечбир лавозимда ишламаслиги керак

Ҳамдамов Адҳам
Таклиф 2019-08-15 17:46:44 Қашқадарё вилояти
2018 йилнинг 21 майида «Қарши шаҳрида йўловчи ташиш транспортида йўловчилар ташиш тарифларини белгилаш тўғрисида» Қашқадарё вилоят ҳокимининг қарори қабул қилиниб Қарши шаҳрида йўлкира миқдори йўналишли таксилар учун 1500 сўм, автобуслар учун 1000 сўм қилиб белгиланган бўлишига қарамасдан таксичиларнинг аксарият қисми белгиланган тарифларга амал қилмасдан йўл кира нархини 2000 сўм қилиб ўзбошимчалик билан ошириб келмокда. Айникса 6, 20, 12, 21-йуналиш таксилари конунни бузиб келмокда. Сиздан Қарши шаҳрида йўл кира НАРҲЛАРИНИ белгиланган тарифга амал қилмасдан асосиз равишда ошираётган хайдовчиларни аниқлаш мақсадида ҳар бир йўналиш бўйича РЕЙДЛАРНИ КЎПРОҚ амалга оширилишини =амда Лицензиясиз фаолият юритаётганаларни қонун асосида фаолият юритишларини таьминлашингизни сурайман.

+ -
Навоий
вилояти
Қорақалпоқистон
Республикаси
Хоразм
вилояти
Андижон
вилояти
Сурхондарё
вилояти
Фарғона
вилояти
Тошкент
вилояти
Сирдарё
вилояти
Наманган
вилояти
Жиззах
вилояти
Тошкент

шаҳар
Бухоро
вилояти
Самарқанд
вилояти
Қашқадарё
вилояти
Навоий
вилояти
75 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
68 ТАКЛИФЛАР
7 ХАБАРЛАР
Қорақалпоқистон
Республикаси
23 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
21 ТАКЛИФЛАР
2 ХАБАРЛАР
Хоразм
вилояти
61 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
55 ТАКЛИФЛАР
6 ХАБАРЛАР
Андижон
вилояти
34 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
28 ТАКЛИФЛАР
6 ХАБАРЛАР
Сурхондарё
вилояти
52 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
47 ТАКЛИФЛАР
5 ХАБАРЛАР
Фарғона
вилояти
70 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
66 ТАКЛИФЛАР
4 ХАБАРЛАР
Тошкент
вилояти
59 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
50 ТАКЛИФЛАР
9 ХАБАРЛАР
Сирдарё
вилояти
12 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
10 ТАКЛИФЛАР
2 ХАБАРЛАР
Наманган
вилояти
49 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
43 ТАКЛИФЛАР
6 ХАБАРЛАР
Жиззах
вилояти
16 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
16 ТАКЛИФЛАР
0 ХАБАРЛАР
Тошкент
shahri
295 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
273 ТАКЛИФЛАР
22 ХАБАРЛАР
Бухоро
вилояти
30 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
21 ТАКЛИФЛАР
9 ХАБАРЛАР
Самарқанд
вилояти
65 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
61 ТАКЛИФЛАР
4 ХАБАРЛАР
Қашқадарё
вилояти
48 ФАОЛ ФУҚАРОЛАР
43 ТАКЛИФЛАР
5 ХАБАРЛАР