Rajabov Umid

Taklif 2020-11-19 15:19:21

"Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi qonunga tegishli o'zgartirishlar kiritish orqali mahalliy hokimiyat ijro apparatining cheklanga sonini aniq belgilash, hokimlarni mahalliy Kengash raisligidan chiqarish, viloyat hokimlarini ijro hokimiyati vakili bo'lganliklari sababli senatorlik maqomini bekor qilish taklif etiladi.


Izohlar