Насруллаев Феруз Мейлиевич

Taklif 2020-11-16 15:57:24

Ўзбекистонда бир неча йиллардан буён давлат томонидан инвесторларга берилган имтиёзлардан фойдаланиб, самарали фаолият юритиб келаётган хорижий инвесторларнинг фаолиятини оммлаштириш.


Izohlar