Каримов Бобирбек Шарофитднович

Taklif 2020-12-10 02:42:33

Юридик ва жисмоний шахслар давлат хизматлари, банк, давлат ташкилоти ва бошка муъассасаларига мурожаат килинганида мурожаатни уз вактида каноатлантириш буйича таклиф. 1. Ариза ва мурожаатларни кабул килиш буйича ижтимоий тармокларда янги дастур яратилишини. Дастурда: А. Мурожаат килаётган шахс уз эхтиёжи учун ариза берганида унинг аризаси руйхатга олинаётганида аризачининг телефон раками ёки ижтимоий тармоклардаги личкаси аризани ижроси учун масъул ходимнинг хизмат телефонига ёки ижтимоий тармокдаги гурухига автоматик уланиши керак. Б.Аризачи банкка кредит олиш буйича ариза берди унинг аризаси руйхатга олинди ва у тармокга автоматик уланди. Кредитни олиш учун кандай хукуклари ва имкониятлари бор , кайси масъул ходимларга ва ишонч телефонларига автомат уланиши мумкин. Ракамларда осон содда ва кулай куринишда булиши керак. В. Бу тармокда банк хизматлари буйича рекламалар берилиши мумкин булмаслиги керак. Г. Юридик ёки жисмоний шахс Президент халк кабул хонасига ариза берди ариза руйхатга олиниб масул ходимга бириктирилди ва масул шахснинг тармокдаги гурухига аризачи автоматик уланиши керак. Аризачи мурожаати буйича конуний хукуклари ва мажбуриятлари ва яна кайси юкори ташкилот вазирлик ва давлат органларига мурожаат килиши мумкинлиги тугрисидаги малумотлар булиши керак. Ушбу таклифим фойдали булса давомини яна хам кенгрок киритаман.


Izohlar