Raximova Nazira Toshtemirovna

Taklif 2020-12-09 10:51:03

Umumiy o‘rta ta'lim bitiruvchilarini kasb-hunarga yo‘naltirilgan holda maxsus sertifikatlar berishni joylardagi Barkamol avlod bolalar maktablarida amaliyotini tashkil etish, ularga turli kasb-hunar sirlarini mukammal o‘rgatgan holda imtiyozli sertifikatlar berish shuningdek, iqtidorli kasb-hunar sirlarini yetarli darajada o‘zlashtira olgan bitiruvchini Barkamol avlod bolalar maktabiga ish bilan ta'minlash. Umumiy o‘rta ta'lim maktablari bilan o‘zaro hamkorlikda o‘quvchilarni kasb hunarga yo‘naltirish bugungi kunning asosiy talabi bo‘lganligi sabab yuqoridagi fikrlarni davlat dasturi loyihasiga taklif etamiz.


Izohlar