Хайдаров Саидасрор Абдуллаевич

Taklif 2020-11-16 09:44:36

Бозорларда гушт нархи кутарилиб кетди деб нархни тушириш учун тадбиркорнинг ишига мажбуран аралашамиз ва гуштнинг нархини сунъий туширамиз, лекин бозорларда гушт махсулотини купайтириш имконияти мавжуд булса хам. Агарда жисмоний шахсларнинг бозорларга гушт етказиб бериш имкониятини хисобга олиб, уларга банклар томонидан етарли микдорда паст фоизлар(7% дан ошмаган холда)да кредитлар ажратилса бозорлардаги гуштнинг нархи сунъий эмас табий холда пасайишига ва ахолининг гушт махсулотларига булган эхтиёжини кондириш имконияти юзага келади. Шунингдек умумий овкатланиш корхоналарида, шу жумладан давлат корхоналаридаги овкатланиш шахобчаларининг тулик ишлаши, ишчи урнининг яратилиши, накд пул тушимининг таъминланиши имконияти яратилади.


Izohlar