Қурбонв Одил Бекмуротович

Taklif 2020-11-21 13:08:35

Худудларда тадбиркорларга бизнес лойихалар тузиш уларни амалга ошириш механизмини яратиш банк томондан ажратиладиган кредитлар учун ёрдам берадиган ягона интерактив марказ ташкил этиш


Izohlar