Маннопов Абдула Рузметович

Taklif 2020-11-11 14:13:34

Коррупцияга карши курашиш учун очиклик бўлиши керак. агар вазирликларни фаолияти шунака ёпик булиб колса узгариш булиши кийин


Izohlar