Qahhorov G'ayrat Zokirjonovich

Таклиф Сурхондарё вилояти 2019-09-09 22:13:57

Xususiy TV kanallar, gazeta va jurnallar hamda internet veb saytlarida ochiq video va fotikardlarni montaj qilib, millatlar, elatlar, dinlarga salbiy ta'sirlari bor audio, video mahsulotlarga juda qimmat soliqlarni joriy etish lozim. Yoki shunday kasrlarni efirga berilmasligini, chop etilmasligini, ko'rsatilmasligiga erishish. Yoshlar, bolalar ongiga, ma'naviyati, sog'liq, ruhiyatiga, fikrlashiga salbiy ta'sir etuvchi g'oyalardan tozalash shart.

Маъсул идоралар

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги


Изоҳлар

Пулатов 2019-09-10 16:54:24

Ушбу масала Мининфаком ваколатига кирмайди, Матбуот ва ахборот агентлигига ва Оммаваий коммуникациялари мониторинг марказига юбориш керак