GAIBOV. Sh

Таклиф Самарқанд вилояти 2019-08-06 17:43:06

Assalomu aleykum Mening taklifim davlat dasturiga o'rta va oliy talim tizimini yevroppa standartlariga bosqichma bosqich o'tish dasturini ishlab chiqish zarur. Bilamizmki 2030-yilga borib O'zbekiston mehnat bozoriga eng ko'p ishchi kuchi taklif qiladigan 10lik mamlakatlar safida bo'ladi, Agar bizlarning ishchi kuchlarimizning malakasi va bilim darajasi xalqaro darajaga javob bermasa bizlarga eng katta muammo bo'lib qoladi shuni hisobga olib ta'lim tizimini hozirdan isloh qilishimiz kerak. Har bir viloyatda yoshlarimizni maktabdan keyin oliy ta'lim bilan qamrab olishimz kerak. Samarqand viloyatiga oliy ta'lim dargohlari yetarli emas ayniqsa ijinerlik va nanotexnalogiya yo'nalishida universitet yo'q. Ta'limga invistitsiya kirgizing.

Маъсул идоралар

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Жавоблар

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим соҳасида бошқарувни ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5763-сон Фармони ҳамда 2019 йил 11 июлдаги “Олий ва ўрта махсус таълим тизимига бошқарувнинг янги тамойилларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4391-сон қарорида таълим йўналишлари ва мутахассисликлари фанлари бўйича замонавий ўқув, ўқув-методик адабиётлар яратиш самарадорлигини ошириш ҳамда илғор хорижий тажрибалар асосида олий таълим муассасаларининг ўқув режаларини кредит-модуль тизимига босқичма-босқич ўтказиш вазифалари белгиланган.

Ёшларни олий таълим билан қамраб олиш охирги икки йилда 9 фоиздан 20 фоизга оширилди. 

Олий таълим муассасалари сони 77 тадан 11 тага оширилди. Шу билан бмирга Самарқанд вилоятида 3 та олий таълим муассасаси ташкил этилиб олий таълим муассасадлари сони 10 тага етди.


Изоҳлар

Ibragimov Mardonbek 2020-11-13 15:19:36

Juda ham yaxshi taklif. Ta'lim tarbiyaga bo'lib turgan etibot islohatlar bn ota onalarni yaqindan tanishtirish kerak

Ibragimov Mardonbek 2020-11-13 15:19:36

Juda ham yaxshi taklif. Ta'lim tarbiyaga bo'lib turgan etibot islohatlar bn ota onalarni yaqindan tanishtirish kerak