Тошматов Нозимжон Хошимович

Таклиф Фарғона вилояти 2019-08-06 13:59:02

Хурматли конуншунослар. Мен бир нарсага сира тушунмаяпман. Нима учун тонировка пуллик, нима учун уз мулкимдан узим истагандай тасарруф эта олмайман, нима учун парда куйиш мумкин эмас, мулкимни эхтиет килишим учун пул тулашим керакми. Качонгача шундай булади. Таклифим (талабим) хеч булмаганда май ойидан октябр ойигача парда куйиб юришга имконият бериш керак ( рухсат эмас)

Маъсул идоралар

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги


Изоҳлар